Puugend är en snart 20 år gammal snickeriverkstad. Våra askurnor tillverkas enligt traditionellt Finskt hantverk.
Puugend är medlem i Förbundet för Finländskt arbete och Hautausala Tuottajat.